Müügitingimused

 


1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad KINGOFSPADES.EE veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja CARD NUTRITION OÜ. (edaspidi Veebipood kingofpades.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kingofspades.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood kingofspades.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel KINGOFSPADES.EE

 

2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes kingofspades.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Transport on kõikidel läbi KINGOFSPADES.EE tehtud tellimustel riigisisese tarne puhul 1.99€ ning üle 45€ ostude puhul tasuta.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Spades Nutrition OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood kingofspades.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel KINGOFSPADES.EE

 

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, kupongi koodi olemasolul sisestage vastav kood ja vajutage nupule „Rakendaˮ. Tellimuse eest saate tasuda mugavalt Maksekeskus AS poolt pakutava pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay) euromaksena. Kontrollige veelkord andmed ning vajutage nuppu “Kinnita tellimus”. Seejärel kuvatakse ekraanile kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega arve.

3) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel 8.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4) Kui tellimus esitatakse tööpäeval enne kl 12.00, antakse see tarnepartner Smartpostile (Itella Estonia OÜ) üle veel samal päeval, peale kl 12.00 tulnud tellimused aga järgneval tööpäeval. Peale tellimuse tarnepartnerile üle andmist tarnitakse kaup tellija poolt valitud Smartposti automaati järgmisel päeval. Väga suure koormusega perioodidel (pühad) võib tarnepartneri maksimaalne tarneaeg pikeneda 3 (kolme) päevani.


3.1 Püsivaru – 100% riskivaba

1) Püsivaru on igakuine mugav püsitellimus, millega liitudes saad iga kuu uue kuuajase varu King of Spades Flagshipi lisandit oma soovitud SmartPosti automaati.

2) Liitudes Flagshipi püsivaru paketiga, arvestatakse sinu krediitkaardikontolt liitumise hetkel maha esimese tellimuse summa 47 EUR, millele järgnevad kuupõhised automaatsed mahaarvamised iga 30 päeva tagant. Saad püsivaru paketi peatada igal ajal, saates meile vastavasisulise e-kirja aadressil service@spadesnutrition.com. Sinu avaldus jõustub hiljemalt 24 tunni jooksul avalduse saatmise hetkest ning lõpetamisega ei kaasne ühtegi trahvi ega nõuet. Tagasiulatuvalt saab püsivaru paketi lõpetada ning raha tagastamist taodelda vastavalt punktile nr. 6 (Tagastamisõigus).


4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood kingofspades.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood kingofspades.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood kingofspades.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood kingofspades.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood kingofspades.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood kingofspades.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4’le peab toode (toidulisand King of Spades FLAGSHIP) olema avamata pakendis ning tootjapoolses kahjustamata termokiles. Lepingust taganemiseks tuleb Tarbijal saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressil info@spadesnutrition.com

2) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. 

3) Veebipood kingofspades.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. 

 

7. Vääramatu jõud

1) Veebipood kingofspades.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood kingofspades.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8. Isikuandmete töötlemine

1) Spades Nutrition OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Spades Nutrition OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) järgnevatel viisidel:

2) Tarbijal on õigus küsida tema kohta kogutavate andmete üksikasju ja paluda Veebipoel parandada neis esinevad ebatäpsused, mitte nõustuda andmete töötlemisega või nõuda selle piiramist ning nõuda juurdepääsu andmetele või andmete kustutamist või ülekandmist. Saamaks juurdepääsu oma andmetele, palume meiega ühendust võtta aadressil info@spadesnutrition.com.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Teatud isikuandmed võivad kehtivate seaduste kohaselt jääda Veebipoe kirjetesse ja arhiividesse mõneks ajaks alles, kuid Veebipood ei kasuta neid andmeid ärilistel eesmärkidel

4) Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. See tähendab, et andmed hävitatakse või kustutatakse meie süsteemidest, kui neid enam vaja ei ole.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 

9. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood kingofspades.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood kingofspades.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba asendamise lepivad veebipood kingofspades.ee ja Tarbija omavahel kokku.

5) Veebipood kingofspades.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@spadesnutrition.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt kingofspades.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel kingofspades.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood kingofspades.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitsekomisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Sulge

Ostukorv on tühi

Jätka ostmist